Cursussen 2018-03-02T11:01:01+00:00

Cursussen


Bijbellezen met kids van 10 t/m 12 jaar
Vrijdagavond tweewekelijks. Start 22 september 2017 van 19.15 uur tot 20.15 uur bij Elly van der Sar, Vogelkersstraat 15.
Leiding opgave en info: Elly van der Sar, evandersar@hetnet.nl Geen kosten.

 


Jongerengespreksgroep 15+
Donderdagavond tweewekelijks.
Start oktober 20:00-21:30 uur nog nader te bepalen
Leiding opgave en info: cursus@denieuwerank.nl 
Geen kosten.

Bijbelstudie 15+
Zondagavond tweewekelijks.
Start 17 september 19:00-20:00 uur in Het Kruispunt
Leiding opgave en info: Marianne Bosman, maj.bosman@hetnet.nl
Geen kosten.

Bijbelstudie over de betekenis van de feesten in het Oude Testament
Dinsdagavond 5, 12 en 19 maart 19:30 – 21:30 uur in De Brug.
Leiding: Gerard Lock.
Er is een collecte na afloop voor de onkosten.
Tip: leuk om dit met de kring te doen

Discipelschapstraining
Dinsdagavond: 26 september, 10 en 31 oktober, 21 november, 12 december, 9 en 23 januari 19:30 uur- 21:30 uur.
Locatie: nog te bepalen
Leiding: Henk Zeeman en Dineke van der Meer.
Info en opgave: dineke.vandermeer@caiway.net
Kosten: ?

Cursus luisterend bidden
Als God ons iets wil zeggen? Kunnen we dat verstaan? Spreekt God? Tussen Pasen en Pinksteren richten we ons op het luisteren naar de stem Gods. Die komt doorgaans via de bijbel tot ons. Ons bidden kan meer zijn dan vragen om hulp. Het kan ook wederkerig worden. Alleen hoe onderscheiden we zijn stem in de chaos van onze gedachten?Dinsdagavond: 3 april, 10 april en 17 april. 20.00 uur Brug
Info en opgave: tot en met 1 april bij verrips@kabelfoon.net of 0174417716.

 


Alpha-cursus een basiscursus christelijk geloof
Voor iedereen die meer wil weten over het christelijk geloof of de basis nog een keer wil doordenken. De Alpha-cursus geeft heldere en aansprekende uitleg over het christelijk geloof. Belangrijke kenmerken zijn: eten, ontmoeten, praten, lachen, leren en luisteren.
De cursus duurt 10 weken en één hele dag of één weekend.
De avonden beginnen met een gezamenlijke maaltijd.
Start: Eén keer per week januari/februari 2018.
Locatie: nader te bepalen.
Leiding: interkerkelijk, opgave en info: Nico Boers nlboers@caiway.nl www.alpha-cursus.nl
Kosten: een bijdrage voor de maaltijd.

Samen beter bouwen (najaar en voorjaar)
Een cursus die je inzicht geeft hoe God je heeft gemaakt en welke talenten en gaven Hij je heeft gegeven. De cursus helpt je jezelf beter te leren kennen en te ontdekken wat het beste bij je past. Deze cursus wordt 2x aangeboden dit seizoen.
1e keer:
Zaterdag 7 oktober een hele dag 10:00 – 15:30 uur locatie nog te bepalen en
3 woensdagavonden 25 oktober, 8 november en 22 november 19:30 – 22:00 uur in De Brug.
2e keer:
Zaterdag 13 januari 2018  een hele dag 10:00 – 15:30 uur locatie: De Brug en
3 dinsdagavonden 23 januari, 6 en 20 februari om 19:30 uur in De Brug.
Leiding: Keetie van der Wel en Wim Bor.
Info en opgave: cursus@denieuwerank.nl
Kosten: € 40,- voor werkboek, koffie en thee.

Vorming en toerusting (nieuwe) leiders (Equip)
Iedere kerk heeft (nieuwe) leiders nodig. Niet alleen kernteamleden/ kerkenraadsleden, maar ook op elk ander niveau in de gemeente zijn mensen nodig die bemoedigen, stimuleren en voorop durven gaan. Jonge potentiële leiders, die vanuit een dienende houding vooróp durven te gaan en richting durven geven aan de mensen, waar ze mee samenwerken. De chr. organisatie Equip  heeft voor deze doelgroep een toerustingsprogramma ontwikkeld, wat bestaat uit 6 modules van elk 6 studies. Op dit moment volgen wereldwijd bijna één miljoen christenen uit verschillende kerken dit programma. In Nederland wordt het onderwijs aangeboden op plm. 15 locaties.

De thema’s die aan de orde komen zijn:
18 september. De leiderschapstesten’
Als je leiding geeft heb je regelmatig met moeilijke situaties te maken. In deze studie komt aan de orde met welke soorten moeilijkheden je te maken hebt. En ook een aantal Bijbelse voorbeelden die laten zien waarvoor zulke moeilijke situaties kunnen dienen in je eigen leven.
9 oktober. Zekerheid of twijfel.
Niet zelden is een crisis niet alleen een gevolg van het handelen van iemand anders, het kan ook zo zijn dat onze eigen onzekerheid ons parten speelt. We bekijken zes Bijbelse voorbeelden.  In deze studie komen verschillende uitingsvormen aan de orde van emotionele onzekerheid en worden praktische adviezen gegeven hoe je daarmee om moet gaan.
6 november. Het delegeren van taken.
Naar aanleiding van het model dat Mozes hanteerde en later ook door Paulus werd toegepast zien we hoe je gemeenteleden kunt helpen zich geestelijk te ontwikkelen. Niet alleen de ontwikkeling van mensen maar ook de wijze waarop taken kunnen worden gedelegeerd komt aan de orde.
11 december. Samenwerken in een Team.
Deze studie gaat niet alleen over het samenwerken in een kerkenraad. Ook op andere vlakken in de gemeente zijn er groepen samengeroepen zijn voor dezelfde taak en dus een team vormen. In deze studie kijken we hoe een team optimaal functioneert en wat je kunt doen om zwakke punten te verbeteren.
8 januari. Het begeleiden van toekomstige leidinggevenden Coaches en mentors zijn we als het goed is allemaal als we een leidinggevende taak hebben. Misschien heb je de titel niet maar je bent het wel! Hoe kun je de ander optimaal helpen, ondersteunen, aanvullen en begeleiden? Aangevuld met lessen uit het leven van Jezus.
5 februari. Groeien in je leiderschap We zijn allemaal begonnen met weinig of geen ervaring. Welke lessen uit het leven van David kunnen we op onszelf toepassen?

De cursus wordt gegeven door Jan Baan.
Kosten: € 45,- inclusief werkboek en koffie.


Celebrate Recovery (CR)
Een bijbels herstel- en discipelschapsprogramma.
Last van pijn uit het verleden? Problemen met vervelende gewoonten, steeds terugkerende frustraties? Misschien is CR wat voor jou?! Kom heel vrijblijvend eens een avond voor de pauze meemaken.Start 27 augustus, jaarrond elke donderdagavond (instroom op elk moment altijd mogelijk!).
Zie www.celebraterecovery.nl/s-gravenzande
Leiding: een heel enthousiast team. Info: Dineke van der Meer.
cr@denieuwerank.nlKosten: aanschaf van een lesboekje € 4,- plus een bijdrage voor de koffie.

Externe cursussen:
Bijbelstudie over de Tabernakel:
In het Kruispunt (van Lennepstraat) op dinsdagavond: 26 september, 10 en 24 oktober, 7, 21 en 28 november en 12 december. Aanvang 20:00 uur.
Tip: leuk om dit met je kring te doen.
Nog nooit de Bijbel helemaal gelezen?
ETS Bijbelcursus: In 4 jaar de Bijbel door. Bijbelgetrouw onderwijs. Gericht op studie van de Bijbel, praktische vorming en toerusting, interkerkelijk, geloofsopbouwend. Deze cursus wordt aangeboden op 55 locaties in Nederland waaronder Naaldwijk en Den Haag

Voor meer info over alle cursussen:
www.denieuwerank.nl en cursus@denieuwerank.nl
De hoogte van kosten mogen geen belemmering zijn om mee te doen.
Neem zo nodig contact op.

Dineke van der Meer en Aafke Sonneveld 440331