Loading...
Aanvraag/data dopen/opdragen2018-10-23T07:53:57+00:00

Aanvraag kinderdoop, opdragen en getuigenisdoop

Voor het aanvragen van een kinderdoop of opdragen kunt u zich melden bij de scriba: Arjan Vermeer secretariaat@denieuwerank.nl
Hij zorgt dat het verzoek bij het pastoraat komt.
Het pastoraat gaat op bezoek bij de ouders.
De eerstvolgende dienst voor  kinderdoop: 2 december 2018 .
De eerstvolgende dienst voor opdragen: 30 december 2018.
Getuigenisdoop 2 juni 2019. Heb je interesse? Neem contact op met Dineke van der Meer gemeenteopbouwwerker@denieuwerank.nl of ds. Henk Zeeman predikant@denieuwerank.nl
We nodigen je dan uit voor een discipelschapstraining om er zo naar toe te leven.