Loading...
Dopen of opdragen? 2018-05-17T09:37:12+00:00

Aanvraag

Voor het aanvragen van een kinderdoop of opdragen kunt u zich melden bij de scriba: Arjan Vermeer secretariaat@denieuwerank.nl
Hij zorgt dat het doopverzoek bij het pastoraat komt.
Het pastoraat gaat op bezoek bij de doopouders.
De eerstvolgende diensten voor  kinderdoop zijn op 19 augustus en 2 december 2018 .
De eerstvolgende dienst voor opdragen is 8 juli, 21 oktober en 30 december 2018.