Terugblik op DNR Café van 24 oktober

Terugblik op DNR Café van 24 oktober

De oproepjes in Nieuwsbrief en vanaf het podium hebben hun effect niet gemist! Iets meer dan 90 mensen hebben de nieuwe opzet van het gemeenteoverleg: “het DNR Café” bezocht. Het eerste onderdeel na de opening was: DNR 2020. We hebben hierbij een overzicht gegeven van diverse punten op het gebied van Missionair, Geestelijk, Organisatorisch en Financieel. Het zijn punten die we in de komende 2 jaar willen gaan plannen en uitvoeren. Het gaat te ver om dit allemaal op te sommen maar belangrijk is wel dat we u als gemeentelid op verschillende thema’s meer willen betrekken. En verder hebben we een overzicht van de financiën gegeven van 2017 en een aantal jaren verder.

In het nieuwe concept van DNR Café geven  we eerst informatie over het onderwerp en daarna wordt er in kleine groepjes verder doorgepraat. En dat gebeurde bij het onderdeel  Locatie/Gebouw. Eerst was er een inleiding over de situatie van de gebouwen gevolgd door een heldere uiteenzetting van de voor- en nadelen van De Kiem en De Brug als gebouw.  Daarna was het tijd om de stoelen bij te draaien en in groepjes een aantal vragen te bespreken.  Antwoorden werden weer op post-its en papier geschreven zodat we dit weer kunnen meenemen in de verdere uitwerking. Op deze manier kan een ieder zijn of haar stem goed laten horen.

En ook het thema Jeugdwerk werd min of meer ook op deze manier behandeld. Alleen hier begonnen we eerst met een aantal vragen over het Jeugdwerk, zoals bijvoorbeeld het belang van goed Jeugdwerk of welke activiteit zou een goede aanvulling zijn? Daarna volgde er nog een overzicht van de verschillende vormen van Jeugdwerk. Tenslotte werd nog ingegaan op de rol van een mogelijke Jeugdwerker die we in 2018 willen gaan aanstellen.

2017-11-05T15:30:45+00:005 november 2017|Gemeente opbouw, Kernteam|