Wat doet Jeugd met een Opdracht in Mozambique?
(Daniël en Leoni Wierstra-Boekestein gaan met deze organisatie in Mozambique werken)
JmeO is een internationale zendingsorganisatie, haar motto is God kennen en Hem bekend maken. In ruim 200 landen werken er 180.000 vrijwilligers. Er zijn drie pilaren: evangelisatie, training en werken van barmhartigheid (mercy ministry) .
In Mozambique is dat motto niet anders, God kennen en Hem bekend maken. En er zijn genoeg mensen die het verhaal willen zien en horen. Hoe je het evangelie kunt zien? Door te kijken naar het gedrag van een christen. Mensen helpen, bijstaan en troosten waar dat nodig is.
Er zijn in Mozambique 9 basissen, plekken waar trainingen kunnen plaatsvinden of waar projecten draaien om de mensen in de buurt te helpen.
Als JmeO Lichinga hebben we onder andere een basisschool opgericht, draaien we voedselprojecten en helpen we met de gezondheidszorg door de vaste en mobiele klinieken. Dat doen we vanuit Gods liefde, we willen mensen bereiken door woord en daad.
De basisschool heeft 300 kinderen die onderwijs ontvangen, elk jaar is er een wachtlijst van kinderen die op school willen komen. Jeugd met een Opdracht traint ook de docenten van deze school.
De voedselprojecten bestaan uit een stuk onderwijs en een aantal kg bonen waardoor men minder eenzijdig hoeft te eten. Veel gezondheidsproblemen zijn makkelijk te voorkomen door gevarieerder te eten.
In de kliniek komen de mensen die zich ziek voelen. Soms worden ze doorgestuurd naar het ziekenhuis, maar vaak kan Sandra en haar team hun al helpen. Een luisterend oor, advies of medicijnen helpen om te zien waar het aan schort.
Jezus naleven, daar zijn waar mensen Hem nodig hebben, dat is óók Hem bekend maken.
Naast de beschreven projecten geven we ook trainingen aan christenen om meer te leren over God en hoe zij met anderen Gods liefde kunnen delen. Hoe zij een verschil kunnen maken in het leven van hun landgenoten.
De mensen in Mozambique zijn heel erg open voor het evangelie, ze hebben het alleen nog niet eerder gehoord. Jeugd met een Opdracht wil hier een verschil in maken. Zodat op die manier het Koninkrijk van God uitgebreid wordt en mensen de vrede van God mogen ervaren.