Spreker Geert van ’t Veer, zang- en dienstleiding Gerdy van Erven.

Deze zondag starten we als Nieuwe Rank met de gemeentecursus “Luisterend bidden.” In de maanden januari, februari en maart gaan we samen met zes thema’s aan de slag. Met een overdenking op de zondag en op een ander moment in een twee- of drietal elkaar ontmoeten en doorpraten. Samen willen we op ontdekkingstocht gaan. Groeien in het luisteren naar Gods stem en de gemeente steeds meer een plek laten zijn van elkaar opbouwen, troosten en bemoedigen met de woorden die Gods Geest ons ingeeft. Deze zondag is de aftrap met het thema “Omgaan met de Vader”. Hoe kunnen we groeien in vertrouwelijke omgang met Vader God? Dat is de plek waar Hij zijn woorden wil spreken in ons hart. Welkom om de start (online) mee te maken!