1e collecte: Kerkenwerk

2e collecte: Streekverband De Tien – Stichting Hart voor Moldavië

Kinderen tellen in Moldavië veelal niet mee en leven vaak in moeilijke omstandigheden. Ouders zijn regelmatig vertrokken naar het buitenland, gedwongen door de slechte economische situatie in het land. De stichting wil voor deze kinderen het verschil maken. De kinderen uit zwakke gezinnen uitdagen zich te ontwikkelen om hen op die manier een betere kans te geven in de maatschappij. Naast de projecten zomerkampen, naschoolse opvang, shelter, Hart voor een Kind en dagopvang is er voor ouderen het project “Thuiszorg voor ouderen”. Indien nodig kan medische hulp worden gewaarschuwd. De thuiszorgmedewerkers vormen het contact met de buitenwereld voor deze vaak eenzame ouderen. Vanuit de twee dagcentra waar dagelijks ouderen bij elkaar komen om te douchen, te wassen, gezamenlijk te eten en gezellige activiteiten doen, krijgen tevens ouderen via tafeltje-dekje hun maaltijd thuisbezorgd. Voor meer informatie: www.hartvoormoldavie.nl

U kunt dit werk financieel steunen door het in uw gebeden op te nemen en/of een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL55.RABO.0323.2402.16 t.n.v. Diaconie ’s-Gravenzande, o.v.v. Streekverband de Tien-Hart voor Moldavië. Tijdens de (digitale) kerkdienst wordt een QR code getoond om met uw smartphone een bijdrage over te maken. Als u zelf geen verdeelsleutel meegeeft aan uw gift, dan wordt de volgende verdeelsleutel gehanteerd tussen diaconie, kerkbeheer en zending: 65-25-10. Deze code en de presentatie over het collectedoel kunt u ook vinden op de website van PG ’s-Gravenzande, link Diaconie. Met vriendelijke groet van uw diaconie.

3e collecte zending: Opvang en onderwijs voor peuters uit vluchtelingengezinnen in Libanon

Veel kinderen in Libanon groeien op in grote armoede, denk bijvoorbeeld aan de vele vluchtelingen uit Syrië. Een kleine groep christelijke vrouwen trok zich het lot van deze kinderen aan en is een paar jaar terug gestart met peuteropvang via het Philemon Project. Inmiddels komen hier zo’n 70 kinderen per dag in de leeftijd van 1-4 jaar. Een dag bestaat uit een gevarieerd programma van creatieve spelletjes (binnen en buiten), zingen, verhalen, knutselen, beginnend lezen en rekenen en het aanleren van sociale vaardigheden. Bijbelverhalen, zingen en gebed zijn natuurlijke onderdelen van de dag. Engels is de voertaal, zodat deze kwetsbare kinderen later meer kans hebben om op een betere school terecht te komen. Als de kinderen voor het eerst naar de opvang komen hebben ze vaak gedragsproblemen en is hun woordenschat beperkt. Met behulp van professionals, zoals een logopedist en verpleegkundige, leren ze spelenderwijs zich te ontwikkelen en zie je ze veranderen en openbloeien. Natuurlijk krijgen de kinderen ook iedere dag een gezonde maaltijd.
Er is ook aandacht voor de ouders. Veel ouders uit arme migranten/vluchtelingengezinnen hebben niet de tijd, vaardigheden of energie voor een gezonde en duurzame relatie met hun kinderen. Het Philemon Project probeert hierin een positieve bijdrage te leveren door relatie en een coaching programma voor ouders waarin basale opvoedingstips langs komen, zoals spelletjes doen thuis, minder TV kijken en meer boeken lezen, het belang van gezonde voeding, en het omgaan met emoties zoals boosheid.