“Bid onophoudelijk. Wat er ook gebeurt, dank altijd God, want Hij wil dat u als christenen zo leeft.”
48 uur onophoudelijk gebed vrijdag 21 augustus 13.00 uur – zondag 23 augustus 13.00 uur.
Een van Gods grootste geschenken is dat iedereen met Hem kan praten.
Hij geeft ons zelfs de opdracht om onophoudelijk te bidden. Het lijkt een eenvoudige opdracht, maar we ervaren allemaal dat dit best moeilijk is. We worden zo snel afgeleid. Er is altijd wel iets ander aan de hand of te doen. Toch willen we elkaar stimuleren om deze opdracht serieus te nemen. Daarom heeft het gebedsteam een “48 uurs gebed” georganiseerd. Twee dagen van onophoudelijk gebed. En hier kunt u/kan jij aan meedoen.
Geef je op om één of twee uren te bidden. We hebben uitgebreid materiaal beschikbaar wat je helpt om genoeg stof te hebben voor gebed. Weet dat er met jou nog veel andere Nieuwe Rankers mee bidden. Via een WhatsApp-groep zijn we deze 48 uur met elkaar verbonden. Je kunt alleen meedoen, je kunt dit ook met een gebedsmaatje doen. Wees creatief, zet een stap, wees ook gehoorzaam.
Via deze link kun je je opgeven: http://www.24-7prayer.com/signup/467460
Nadat je je hebt opgegeven, ontvang je van ons een mail met alle informatie die je nodig hebt om mee te kunnen doen.
Als je vragen of opmerkingen hebt, laat het ons weten.
Groet van Annemarie 06-23181322 en Elly 06-23370376