Zondag 14 juli, spreker Dineke van der Meer, zangleider Judith de Mik en dienstleider Ilse Lamers.

Vorige week heeft Henk gesproken over verbinding met God, de goede verbinding die door de Heilige Geest gebracht wordt en hoe bijzonder het is dat God onze bondgenoot wil zijn. Vandaag wil ik stilstaan bij de invloed van andere verbindingen in ons leven. Verbindingen die géén goede vruchten voortbrengen, maar bijvoorbeeld angst en onrust veroorzaken. Verbindingen die ervoor zorgen dat er iets tussen jou en God komt te staan. Hoe kun je onderscheiden of je je verbindt met de goede bron, de bron die naar het leven leidt? We gaan een stuk lezen uit een pastorale brief van Johannes. 1 Johannes 2: 18-27