Zondag 27 januari, spreker ds. Mark Verrips en zang- dienstleider Gerdy van Erven.

In elke rechtszaak is doorgaans een aanklager en een verdediger. De rechter bekijkt of de aanklacht gegrond is. Daarvoor heeft hij aanwijzingen en getuigen nodig. Dan kan hij op gegronde redenen vast stellen wat een dader gedaan of nagelaten heeft. Jezus werd ook aangeklaagd. De aanklagers brachten geen voldoende bewijs voor zijn veroordeling. In ons binnenste kan ook een rechtszaak plaatsvinden. Gedachten, die ons aanklagen ( bijv. ik had beter moeten uitkijken) en die ons vrijspreken( bijv. ik kon er niets aan doen). Eén van de wonderen van de gekruisigde Jezus is dat hij ons kan verlossen van onvruchtbare zelfverwijten. Dat eindeloze: Had ik maar… Het zou ons veel rust geven, wanneer de aanklagende stemmen in ons gaan zwijgen. Ik wil met u kijken naar het proces rond Jezus en naar het proces in ons binnenste, opdat we verlost worden van onvruchtbaar zelfverwijt. We vieren dat de gekruisigde in brood en wijn ons wil voeden en versterken.

Ook bijzonder aan deze dienst is dat er vier gemeenteleden worden ingezegend. Het gaat om Ilse Lamers, Ellen Prins, Wim Bor, André van de Wel. Ilse Lamers en Ellen Prins worden ingezegend als dienstleider en Wim Bor en André van de Wel als coördinatoren.