De 3e collecte is bestemd voor de financiƫle ondersteuning van een (Mini-)DTS die wordt gegeven door Leoni en Daniel Wierstra in Mozambique. Vele Mozambikanen willen de (mini-)DTS volgen, maar vaak kunnen zij het inschrijfgeld niet of gedeeltelijk betalen, d.m.v. sponsoring kunnen zij de training toch volgen. Het inschrijfgeld is noodzakelijk om de training te kunnen geven want de cursisten verblijven in het centrum van Jeugd met een Opdracht (JmeO) en krijgen daar te eten en te drinken en een slaapplek. Vaak nemen de cursisten hun partner en kinderen mee, ook zij verblijven dan bij JmeO.

Wat is de doelstelling van een (mini-)DTS :

Discipelschap – Hoe leer je jonge mensen Jezus volgen

Het wereldbeeld van een gemiddelde Mozambikaan verschilt ontzettend met wat we in de Bijbel lezen. We leven en leren samen tijdens deze cursus God beter kennen, ontdekken welke talenten je hebt gekregen om te gebruiken in Gods Koninkrijk en nog veel meer. Ze nemen het vervolgens weer mee naar hun gemeenschap, vertellen erover en dat zorgt voor een positief sneeuwbaleffect.

Mooi om God aan het werk te zien!