extra collecte voor Fam. Wierstra.

De Nieuwe Rank vormt een thuisfront voor Leoni en Daniel, die inmiddels 7 maanden in Mozambique verblijven. Zij hebben huis en haard in het vertrouwde Nederland opgegeven om onder andere het evangelie te vertellen. Zij doen dit geheel op vrijwillige basis en zijn afhankelijk van giften. Om die reden wordt er deze zondag een deurcollecte gehouden, waardoor Leonie & Daniël verder worden geholpen hun missie te volbrengen. Nieuwsgierig naar hun belevenissen? Kijk ook eens op hun site, http://wierstra.nu/ , hier zijn onder andere filmpjes te vinden die een beeld geven van hun vorderingen om een eigen onderkomen te creëren. Wilt u Leonie & Daniël steunen? Dat kan! Je kunt je gift overmaken via NL76 INGB 0000 8151 98 ten name van Stichting NGW onder vermelding van Training & Services Mozambique, fondsnummer 231. Zij zijn aangesloten bij de NGW (Nederlandse Gemeenschap voor Wereldevangelisatie). Deze stichting heeft een ANBI-status, hierdoor is de gift fiscaal aftrekbaar.