Zondag 3 februari, spreker ds. Henk Zeeman, zangleider Arjen Molenaar en dienstleider Rommie van Essen.

De Nieuwe Rank viert zondag 3 februari haar 2de Lustrum!

Weet u wat een Lustrum is? Het is van origine een ambtelijk, vijfjaarlijks reinigingsfeest. Een Grote Geestelijke Schoonmaak dus. Daarom vieren we dit weekend in De Nieuwe Rank een feest met diepgang! Dankbaar roepen we onze geschiedenis in herinnering terwijl we doordringend naar de toekomst uitreiken die we van God verwachten.

We spiegelen onszelf onder leiding van Henk Zeeman aan de Gemeente Efeze, van wie de ervaringen goed beschreven staan in de Bijbel, zowel de triomfantelijke opgang als de tragische afgang.

Ook kijken we gepast deze Lustrumzondag naar het volgende hoofdstuk van de cursus: Het wonder van het kruis. Jezus bloed bewerkt reiniging bij ons.

We kijken naar de tekst Efez. 1:7. “Gods Zoon heeft zijn leven en zijn bloed gegeven om ons van de zonde te verlossen. … Wat een rijke genade!” HB.

Kom vier zondag graag onze Lustrumdienst met ons mee.