We houden deze week de dienst in de kiem met beperkt bezoek (max 30 bezoekers). Hieronder wordt een en ander toegelicht. We vragen jullie dit aandachtig door te nemen.

Reserveringssysteem
We werken met een aanmeldformulier per huishouden voor de diensten. Voor de dienst van 23 mei kun je je aanmelden t/m 20 mei 18:00 uur via onderstaande button.

Bij het aanmelden geef je aan met hoeveel mensen uit je huishouden je komende dienst wilt bezoeken. Na het aanmelden krijg je direct een e-mail met de mogelijkheid om je aanmelding aan te passen of alsnog volledig af te melden.
De inschrijving sluit donderdagavond voorafgaand aan de dienst om 18:00 uur. Dan maken we de planning van de zitplaatsen. Uiterlijk vrijdagavond daarna 22:00 uur ontvang je een e-mail met daarin een definitieve bevestiging voor het bijwonen van een dienst OF een afmelding in geval van meer aanmeldingen dan zitplaatsen.

Let op:

  • Niet aanmelden is geen toegang!
  • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging tot 38 graden of koorts. (meld dit via planning@denieuwerank.nl)

Voor en na de kerkdienst
Buiten De Kiem is markering om anderhalve meter afstand te kunnen houden. Voor iedere viering is er een coördinator die er op toeziet dat alle regels worden nageleefd. De deur van hoofdingang is open van 9.30 t/m 9.50 uur. Toegang na 9.50 uur is NIET mogelijk.
De medewerkers van Welkom & Nazorg staan klaar en heten je van harte welkom. Zij stellen de gezondheidsvragen conform het RIVM beleid en je ontsmet daar je handen, voordat je de zaal ingaat. Jassen neem je mee naar binnen en hang je over je eigen stoel. Je krijgt een stoelnummer toegewezen door de medewerker. In de zaal lopen BHV’ers rond, die kunnen helpen met het aanwijzen van de stoelplaatsen.

Bij het verlaten van de dienst wordt door de BHV’ers aangegeven, wanneer je naar buiten kunt gaan. We verzoeken we je vlot naar buiten te gaan.

Toiletten
Het bezoek aan het toilet in de kerk moet tot een minimum beperkt worden. Er zijn extra reinigingsmiddelen zoals hygiënedoekjes en een ontsmettingsmiddel aanwezig, die bezoekers kunnen gebruiken voor deurklinken en toiletbrillen.

De kerkzaal
Tussen kerkgangers dient de 1,5 meter afstand gewaarborgd te worden. Middels een stoelnummer  toewijzing wordt aangegeven waar je mag gaan zitten. Stoelplaatsen worden aangewezen, er is GEEN vrije keuze. Gezinnen proberen we zoveel mogelijk bij elkaar te laten zitten. Er is GEEN mogelijkheid om kinderwagens de zaal mee in te nemen en naast je stoel te zetten.

Ook alle medewerkers houden tijdens de dienst de anderhalve meter afstand tot elkaar.

Bij binnenkomst en vertrek van alle kerkelijke activiteiten gebruiken we mondkapjes. Wanneer je op je plaats zit, kan de mondkap af.

De kerkdienst
In en rond de kerkdienst zijn er nog een aantal aspecten waarmee rekening gehouden dient te worden, zoals:

  • Gemeentezang is vooralsnog NIET mogelijk, aangezien het een bron van besmetting lijkt te zijn.
  • Collectes: het gebruik van doorgeefzakken is niet mogelijk. Daarom gebruiken we in de kerkzaal ook de QR code, zoals we doen bij de livestreams.

Wanneer er voor kinderen van 4-12 jaar Promiseland is, komen de kinderen via de zij-ingang van de Kiem naar binnen. Hiervoor volgt aparte communicatie op de website.

Kinderopvang 0 t/m 4 jaar is vooralsnog NIET geregeld.