Wij vinden het als gemeente belangrijk om te weten wie onze leden zijn, zodat we weten wie er ‘bij ons hoort’ en we naar elkaar kunnen omzien en met elkaar mee kunnen leven. Immers, we vormen met elkaar een gemeente tot eer van onze Vader God, Zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest.

Waarom aanmelden?
Sinds 12 november 2016 is De Nieuwe Rank onderdeel geworden van de Protestante Gemeente ’s-Gravenzande. Wij zijn daarbinnen een wijkgemeente van Bijzondere Aard, wat betekent dat u niet automatisch lid wordt van onze wijkgemeente. Een aparte aanmelding is hiervoor nodig. Door u eerst aan te melden, geeft u aan dat u graag onderdeel te willen gaan uitmaken van onze wijkgemeente De Nieuwe Rank. Het aanmeldingsformulier is zondags na de diensten verkrijgbaar bij de in-/uitgang. Ook kan u het downloaden op deze pagina. De aanmelding geldt per persoon.

Gesprek

Inschrijven gebeurt na het volgen van de ledenbijeenkomsten en een persoonlijk gesprek. Daarbij gaan we ervan uit dat je beide avonden meemaakt. Aan het eind van de tweede avond reiken we een inschrijfformulier uit.

Ledenbijeenkomst
We zullen nieuwe leden gaan uitnodigen voor een ledenbijeenkomst. De opzet is om andere (nieuwe) gemeenteleden te leren kennen en om kennis te maken met onze gemeente. Er zullen ook kernteamleden en coördinatoren aanwezig zijn tijdens deze ledenbijeenkomst. In 2018 vinden hiervoor nog twee avonden plaats op 9 en 22 mei. Meer informatie over plaats en tijd volgt via de Nieuwsbrief of een persoonlijke uitnodiging.

Vragen en opmerkingen
Heeft u vragen of wilt u reageren? U kunt een mail sturen aan ledenadministratie@denieuwerank.nl  of u kunt contact opnemen met één van de leden van het kernteam. Indien gewenst kunnen we onduidelijkheden toelichten door bijvoorbeeld onze visie duidelijk te maken.

Namens het kernteam,
Arjan Vermeer