Dit weekend begint de Actie Kerkbalans 2019 met als motto “Geef voor je kerk.” Wij vragen u om een bijdrage die geheel bestemd is om het kerkenwerk in onze gemeente mogelijk te maken,. Na afloop van de dienst van 20 januari kunt u uw informatiefolder en het antwoordformulier ophalen en meenemen. De overgebleven formulieren en folders worden deze week rondgebracht. De antwoordenvelop kunt u volgende week weer meenemen en na de dienst inleveren of van de week alvast aan de Raad van Europastraat 38 in de bus gooien. Anders wordt de envelop in de week van 28 januari weer bij u opgehaald.

We hopen dat u allemaal mee doet en dat de actie mag slagen. De Actie Kerkbalans 2019 wordt dan ook van harte aanbevolen

N.B. mocht u mee willen helpen om de overgebleven enveloppen rond te brengen en op te halen, stuur dan een mailtje naar financien@denieuwerank.nl of meldt het zondag na de dienst even bij mij bij het ophaalpunt.