In januari van dit jaar heeft u als gemeentelid een bedrag toegezegd te willen bijdragen aan uw kerk.

Velen van u hebben inmiddels het toegezegde bedrag overgemaakt waarvoor hartelijk dank.

Mocht het u ontschoten zijn, of is het er nog niet van gekomen, dan willen wij u vriendelijk vragen dit deze maand nog te doen, zodat we het jaar af kunnen sluiten met een mooi resultaat.