In de week van 20 t/m 25 januari worden de uitnodigingen met het verzoek om bij te dragen voor de Actie Kerkbalans weer verspreid. Dit jaar ontvangt een groot deel van u een mail, maar er zijn ook nog velen van wie we geen mailadres hebben of die aangegeven hebben graag een envelop te willen ontvangen. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Daarom vragen we elk jaar aan al onze gemeenteleden om een bijdrage. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! De inkomsten uit de actie Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk. We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe plannen maken.
De enveloppen kunt u na afloop van de dienst bij de uitgang ophalen bij Pieter Maas.Bent u (nog) geen lid, maar wilt u wel bijdragen? Er liggen ook nog een beperkt aantal folders over de Actie Kerkbalans 2020 op tafel.