Actie Kerkbalans 2021 staat weer voor de deur. Zoals ook dit jaar is er dan weer de mogelijkheid om uw toezegging kenbaar te maken via de brieven en antwoordenveloppen of via de mail voor diegenen die dit vooraf kenbaar hebben gemaakt (hierbij wordt alles via de computer afgehandeld). Vanwege de pandemie wil ik u oproepen zoveel mogelijk via de mail deel te nemen aan de Actie Kerkbalans. Voor diegenen die nog niet via de mail aan de actie deelnemen, kan dit als u dit op korte termijn kenbaar maakt door een mail te sturen naar ledenadministratie@denieuwerank.nl onder vermelding van uw naam, adres, wijkgemeente waar u lid van bent (Dorpskerk, Noorderbrug, DNR of Uniekerk) en emailadres.
Namens Kerkbeheer, Bert Noordam