Zoals inmiddels gebruikelijk wordt in september de actie solidariteitskas gehouden. De solidariteitskas is een initiatief van de landelijke PKN en bedoeld om gemeenten, die nieuwe initiatieven willen starten, maar daarbij tegen financiële beperkingen oplopen, te ondersteunen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan gemeenten, die hun kerkgebouw willen aanpassen om deze voor buurtfuncties geschikt te maken om zo het gebouw in te kunnen zetten voor de héle buurt. Maar ook startende gemeenten kunnen een beroep doen op de solidariteitskas. Zo heeft de Nieuwe Rank destijds een subsidie ontvangen vanuit de solidariteitskas. Het motto van de actie 2020 is: “Voor gemeenten, die omzien naar elkaar”.
Elk gemeentelid van 21 jaar en ouder ontvangt in de komende periode een verzoek om een bijdrage van € 10. Voor elk belijdend lid moet € 5 worden afgedragen aan de landelijke PKN. Het verschil tussen de ontvangst en de afdracht komt ten goede aan de plaatselijke gemeente. Omdat de inkomsten van onze gemeente dit jaar vanwege de bekende omstandigheden achterblijven bij die van voorgaande jaren, mogen wij deze actie wellicht extra bij u aanbevelen.
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid, het college van kerkrentmeesters.