Afgelopen week ontvingen we vanuit PKN landelijk het bericht, dat de door de Algemene kerkenraad op 10 juni 2021 goedgekeurde jaarrekening 2020 ook door de controlecommissie van de landelijke kerk is goedgekeurd.
Als College van kerkrentmeesters (CvK) zijn wij daar natuurlijk blij mee. Op zo’n moment realiseren we ons ook, dat bij administratie en beheer veel meer mensen betrokken zijn dan de leden van ons CvK. We denken daarbij aan de diverse leden die onderdeel uitmaken van commissies die zich bezig houden met onder meer gebouwen beheer, vrijwillige bijdragen, wijkkassen, ledenadministratie, zalencentra en, niet in de laatste plaats, de kascontrolecommissie. We realiseren ons, dat we zonder al deze vrijwilligers ons werk in het CvK niet op een goede wijze zouden kunnen uitvoeren. Daarom danken wij hen voor hun inzet gedurende het afgelopen seizoen!

Namens het College van kerkrentmeesters,
Jan Omvlee en Gertjan Boekestein