Als gemeente hebben wij de toezegging gedaan om Leoni en Daniel met hun twee kinderen uit te zenden als lid van het lichaam. Het ondersteunen vindt plaats op zes verschillende gebieden namelijk morele, logistieke, financiële, gebeds- en communicatieve ondersteuning en als laatste ondersteuning bij thuiskomst.
Nu het vertrek naar Mozambique van Leoni en Daniel naderbij komt richten wij, als thuisfront commissie, ons de komende periode vooral op de financiële ondersteuning. De begroting van 2018 laat een tekort zien van € 5000,-. Dit bedrag is noodzakelijk om de auto te kunnen aanschaffen die onmisbaar is voor het uitvoeren van de werkzaamheden die L&D in Mozambique gaan doen. Door middel van ludieke acties kunt u hieraan, uw bijdrage leveren.
Zo kunt u, uw statiegeldflessen inleveren bij Albert Heijn. Door uw bon in de daarvoor bestemde bus te deponeren wordt het statiegeld aan L&D geschonken. Deze actie duurt tot 2 januari 2019.
Wekelijks wordt u in de gelegenheid gesteld door met het versturen van (kerst) kaarten, het werk van L&D te ondersteunen. De kaarten zijn voor een klein bedrag te koop en u heeft een originele handgemaakte kaart. De volledige opbrengst komt ten goede aan L&D. Aan deze actie is nog geen einddatum verbonden.
Op 5 januari 2019 nemen we als “westlanders” afscheid van Leoni en Daniel. Door het organiseren van een sponsor diner, willen wij u hiertoe in de gelegenheid stellen. Het beloofd een gezellige avond te worden waar u naast het krijgen van informatie, het nuttige van een heerlijk verzorgde maaltijd ook kunt mee doen aan een echte pub quiz en rad van fortuin. Het 3 gangen diner met een warm- en koud buffet kost € 30,- Het thema is: ‘laat de auto rijden’.
Last but not least kunt u L&D sponsoren met een eenmalige bijdrage of structureel.
L&D zijn aangesloten bij de NGW (Nederlanse Gemeenschap voor Wereldevangelisatie) Deze stichting heeft een ANBI status, hierdoor is de gift fiscaal aftrekbaar.
Uw gift kunt u overmaken via NL76INGB 0000815198 ten name van Stichting NGW onder vermelding van Training & Services Mozambique, fondsnummer 231