Welkom op de interkerkelijke ochtend van Aglow.
Woensdagmorgen 30 oktober aanvang 9.30 uur
We zullen met elkaar bidden, zingen en luisteren
naar de spreekster Marja Molenaar-Valstar uit Maasland.
Locatie: zaal  Ontmoetingskerk, Anjerlaan 47,  Naaldwijk