Na een geslaagde rit mochten wij, Bram Keijzer en Leo Hofland, op 8 november weer veilig in Nederland terugkeren. Voor de stichting Hoop voor Albanië hebben we een vracht hulpgoederen naar Albanië gebracht. Om de kosten voor deze rit te bekostigen vroegen wij u om een donatie. Daarnaast wilden wij ook de Michagroep uit ’s Gravenzande ondersteunen. De Michagroep heeft in Albanië, met name voor het psychiatrisch ziekenhuis in Elbasan, al heel mooi
werk verricht en wil zich daarom wederom inzetten voor dit project.
Zij gaan in Elbasan een bijgebouw van het psychiatrisch ziekenhuis opknappen zodat het in gebruik kan worden genomen voor dagopvang van psychiatrische patiënten.
Wij zijn ontzettend dankbaar voor alle donaties die wij mochten ontvangen. Na aftrek van alle kosten die gemaakt zijn voor deze rit konden wij het prachtige bedrag van 3000,- euro aan de Michagroep overhandigen.
Namens Hoop voor Albanië, de Michagroep en de mensen in Albanië die onze ondersteuning goed kunnen gebruiken, heel hartelijk bedankt voor alle bijdragen in welke vorm dan ook.

Graag tot volgend jaar! Bram Keijzer en Leo Hofland