Al enige tijd zijn we binnen de PG ’s-Gravenzande met elkaar in overleg om de kerkdienst met beeld en geluid bij de gemeenteleden thuis aan te bieden. Dit betekent dat er in gezamenlijkheid voor de 3 kerkgebouwen, De Kiem, Dorpskerk en de Noorderkerk gekeken wordt naar de beste optie. We zullen straks gezamenlijk de hardware inkopen en de bekabeling, die gebouw specifiek is, per wijk invullen. De wensen zijn bekend en met een groep van 11 mensen vanuit de 3 wijken is er al veel informatie ingewonnen en gedeeld. De laatste tests zullen binnenkort worden uitgerold en daarna kunnen we overgaan tot aanschaf. Het leek ons goed de gemeente n.a.v. meerdere vragen op de hoogte te brengen van de stand van zaken.
Namens de werkgroep,
Arno van Alphen