Zowel de Begroting Diaconie 2021 als ook de Begroting Kerkbeheer 2021 zijn recent door de Algemene Kerkenraad goedgekeurd. U kunt deze beide begrotingen van de Protestantse Gemeente ‘s-Gravenzande inzien op de website: www.pgsgravenzande.nl
Beide begrotingen blijven hierop zichtbaar tot 31 december 2020. Op dinsdag 8 december aanstaande bent u van 19.00 – 19.30 uur welkom in de Brug, waar vertegenwoordigers van Diaconie en Kerkbeheer aanwezig zullen zijn om, waar nodig, u uitleg en toelichting te geven op deze begrotingen.
Gert van Santen,
scriba Algemene Kerkenraad.