KERK IN TIJDEN VAN CORONA

We beleven tijden die we nooit eerder beleefd hebben. Velen van ons kunnen niet werken. Anderen – vooral in de zorg – draaien lange dagen. De scholen zijn gesloten en kinderen zijn thuis. Op de veiling worden uitstekende producten niet verkocht. Omzetten kelderen. Inkomsten van ondernemers en zzp’ers vallen gedeeltelijk of helemaal weg.

Allemaal vanwege het virus.

Corona maakt ons onrustig. Bang wellicht. Mogelijk opstandig. We hebben er in elk geval allemaal mee te maken. Allemaal merken we dat binnen het bestek van een paar dagen er veel stil is komen te staan. Hoe lang het gaat duren … Niemand die het weet.

Ondertussen proberen we zo goed en zo kwaad als het gaat kerk te zijn in deze tijden van Corona. Weliswaar moet van alles voor langere tijd worden uitgesteld, tegelijkertijd blijkt er binnen smalle marges nog heel wat mogelijk. Diensten gaan digitaal. En het werkt! Mensen tonen zich vindingrijk, juist als de marges smaller en smaller worden.

Wat mag u van uw predikanten verwachten? Wij zijn beschikbaar. Hoewel ook wij de gevolgen merken van de maatregelen die getroffen zijn. Op maandag 16 maart hebben we met elkaar beraadslaagd over de vraag hoe we beschikbaar kunnen zijn. Dat leverde het volgende op:

Uit voorzorg zien we er tot en met zondag 5 april van af op eigen initiatief bij u op bezoek te komen. Tegelijkertijd nemen we elk verzoek om bezoek serieus. Zoekt u gerust met één van ons contact als u bezoek op prijs stelt. Ook ieder – ouder of jonger – die liever geen bezoek ontvangt maar wel om gesprek verlegen zit, nodigen we uit contact met ons te zoeken. Bel of maak gebruik van de WhatsApp als u daarover beschikt. Hieronder vindt u onze nummers. Overzichtelijk op een rij.

Ds. André Verweij – 06-40348452
Ds. Arjan de Kwaadsteniet – 06-25478154
Ds. Hans Meijer – 06-22118120
Ds. Henk Zeeman – 06-53853510
Ds. Mark Verrips – 06-40994823

Ook kan wie om gesprek verlegen zit van maandag tot en met zaterdag tussen 19.00 uur en 19.30 uur in de Dorpskerk terecht. Weet u daar welkom! Kerk in tijden van Corona. Gaat het lukken dat te zijn? We bidden ervoor:

Mijn ogen zijn gevestigd
op God, of Hij mij redt.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
heb ik op Hem gezet.
Kan ik de nacht verduren,
waarin Gij verre zijt?
Gij zult mijn voeten sturen
in ’t duister van de tijd.

Maar wees mij dan genadig
en richt mijn leven op,
dat ik opnieuw gestadig
kan gaan in ’s levens loop.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
heb ik op U gezet,
Mijn ogen zijn gevestigd
op U, tot Gij mij redt.