In september kunnen geïnteresseerden kennismaken met de ETS-Bijbelcursus van het Evangelisch College door vrijblijvend een les bij te wonen.

De ETS-Bijbelcursus helpt mensen de Bijbel beter te leren kennen, begrijpen, toe te passen en te groeien in geloof. In de lessen wordt onder meer aandacht besteed aan de achtergronden, context, thema’s, moeilijke passages en de hoofdlijnen van elk Bijbelboek. De cursisten worden zo betrokken bij de Bijbelse boodschap voor het leven van elke dag. De inhoud van de cursus is verdeeld over vier cursusjaren waarin alle Bijbelboeken van het Oude en Nieuwe Testament aan bod komen. Meestal wordt per les één Bijbelboek behandeld. In september start het derde jaar van deze vierjarige cyclus opnieuw, bij de Bijbelboeken Jesaja en Marcus. Cursisten kunnen ieder jaar instromen.

Het Evangelisch College, een landelijk christelijk opleidingsinstituut, biedt de ETS-Bijbelcursus aan op meer dan vijftig locaties in Nederland. Jaarlijks volgen meer dan duizend cursisten deze cursus. Zie voor meer informatie over de cursus: https://www.evangelisch-college.nl/opleidingen-en-cursussen/bijbel/ets-bijbelcursus/algemeen/.

Ook in Naaldwijk wordt de ETS-Bijbelcursus aangeboden. In september vinden de lessen plaats op zaterdag 12 september, 9:30 uur tot 15:00 uur op de volgende locatie: Ontmoetingskerk aan de Anjerlaan. De lessen Oude Testament worden verzorgd door Maaike Bal-Plomp en de lessen Nieuwe Testament door Paul Lieverse.

Samen met nog een aantal leden van de Nieuwe Rank volgen wij de cursus nu 3 jaar, ons 4e en laatste jaar begint. Ben je benieuwd en wil je de sfeer eens proeven? Neem contact met ons op of ga naar de website. Wie weet tot ziens!

Nico en Marja Heus
Tel 0649872821