Gebedsapp DNR
Er wordt met elkaar veel gedeeld in DNR. Het is fijn om te horen als er een kindje is geboren of als er een huwelijk is gesloten. Ook is het goed om met elkaar verdriet en moeite te delen. Mooi om in vreugde en verdriet met elkaar mee te leven. Sinds kort liggen er kaarten bij de uitgang van de zaal om te tekenen wanneer we iemand willen verblijden of juist een hart onder de riem willen steken. Bij de ingang van de zaal staat een bakje waar een gebedsverzoek voor tijdens de dienst in gedaan kan worden. Wat ook nog een mogelijkheid is, en dat weten velen misschien nog niet, een gebed- of dankverzoek indienen via de gebedsapp. Aan deze app zijn 30 gemeenteleden verbonden die meebidden als er een gebed verzoek is. Er wordt alleen een verzoek ingediend als de persoon in kwestie hiervoor toestemming heeft gegeven of dit zelf heeft ingediend. We hebben met elkaar afgesproken, dat er heel discreet om gegaan wordt met een gebedsverzoek. Wanneer je een gebed verzoek hebt, stuur dan een mailtje naar: Gebedswerk@denieuwerank.nl
Er wordt zo spoedig mogelijk geantwoord en daarna gebeden.