Woensdag 11 maart, aanvang 19.30 uur in de Kiem. Spreker Judith de Mik

Soms, als ik om me heen kijk, snap ik ineens heel goed dat mensen wel in iets geloven, maar dat ze
zich niet kunnen voorstellen dat dat ‘iets’ zich nog met ons bemoeit. God als de klokkenmaker, Hij
heeft de wereld aangezet en nu gaat de wereld haar eigen gang. En wat zijn we hard bezig onszelf
naar de ondergang te helpen. Wat is er veel ellende om ons heen. En dan de zo bekende vraag:
Waarom God? Waarom?
Tijdens de biddagdienst staat niet deze vraag centraal, maar mogen we ons verwonderen en beseffen dat God er steeds is. Dat Hij heel dichtbij is en werkt, terwijl wij het niet eens in de gaten hebben. God komt iedere keer weer IN onze rauwe werkelijkheid. Als we bidden nodigen we Hem uit en gaan we de uitdaging aan om te ontdekken wat Hij ons wil leren.
Welkom!

De collecte in deze dienst zal zijn voor ouderencontact.