De Heer is mijn Herder!
‘k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan waat’ren der rust.

Als kleuter heb ik op deze manier kennisgemaakt met psalm 23. Ik denk niet dat ik enig idee had
wat t precies betekende. Maar het klonk wel fijn en veilig. (Ik had wel door dat het niet over eten
ging 😉)
Deze psalm is zo bekend en roept misschien ook bij jou allerlei herinneringen op. Maar wat
betekent het dat ik alles heb wat ik nodig heb, dat niets mij ontbreekt. Dat zijn nogal woorden…
Wat heeft dit met biddag te maken?
Kom je woensdag ook om je te verwonderen over deze schitterende woorden en te ontdekken
hoe ze een plaats kunnen krijgen in je leven? Welkom!! We starten om 19.30 in de Kiem.