Inspirerende Bijbelstudies over een actueel thema.

Bijbelleraar Jacques Brunt start in september een nieuwe serie Bijbelstudies in ‘s-Gravenzande. De oud ‘s-Gravenzander, zelf woonachtig in Alblasserdam, zal tijdens een viertal avonden spreken over het thema ‘Tevredenheid’ vanuit Bijbels perspectief. Eén van de kenmerken van de eindtijd is dat veel mensen ondankbaar zijn. Heel vaak heeft dat te maken met een bepaalde mate van ontevredenheid. Wat zijn de oorzaken hiervan? Wat is de rol van de media in deze? Maar vooral, wat leert de Bijbel ons over dit thema? Heeft een christen reden om ten alle tijden tevreden te zijn en zo ja, waarom? Kortom, genoeg stof voor een inspirerende Bijbelstudieserie.

Het unieke van deze bijeenkomsten is dat jongeren en ouderen uit zowel evangelische als reformatorische kring elkaar ontmoeten rondom een open Bijbel. Naast het onderwijs heeft aanbidding door muziek een belangrijke plaats tijdens de avonden en is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Dinsdag 17 september a.s. staat de eerste Bijbelstudieavond gepland. De aanvang is 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is de zaal geopend en is er inloop met koffie en thee. De avonden worden gehouden in gebouw Het Kruispunt aan de Van Lennepstraat 39 in ‘s-Gravenzande. Jongeren en ouderen zijn van harte welkom. Aanmelding vooraf is niet nodig, de toegang is gratis, en er is een collecte t.b.v. de onkosten.

Voor meer informatie kunt u de volgende website raadplegen: www.jacquesbrunt.nl. Ook kunt u contact opnemen met Marco van Dijk: T 0174-44 34 84 E marco.van.dijk@solcon.nl