Leren liefhebben zoals Jezus

19-05-2019

De Nieuwe Rank,  ‘s-Gravenzande

Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Joh. 13:34

1. IK   ANDEREN ZOALS JEZUS MIJ  

 

Iedereen die de Vader aan mij toevertrouwt, zal bij mij komen, en niemand die bij me komt, zal ik afwijzen. Joh. 6:37

 

Hij heeft onze zonden afgewassen, ons nieuw leven gegeven en ons vernieuwd door de Heilige Geest, Die Hij rijkelijk over ons heeft uitgegoten. En dat allemaal om wat Jezus Christus, onze Redder, heeft gedaan. Dank zij Zijn genade heeft Hij ons voor God rechtvaardig verklaard. Tit. 3:5-7

 

God aanvaardt mij op basis van Zijn goede   , niet op basis van mijn goede   .

Ik veroordeel u ook niet,   zei Jezus. ‘Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer.

Joh. 8:11

 

Aanvaard daarom elkaar, zoals ook Christus u aanvaard heeft, tot eer van God.

Rom. 15:7

 

Deze week zal ik een extra portie aanvaarding schenken aan ……………

 

2. IK   ANDEREN ZOALS JEZUS MIJ  

 

Wat kosten vijf mussen? Bijna niets. Toch wordt er niet één door God vergeten. Zelfs de haren op jullie hoofd zijn alle geteld. Wees niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen. Luk. 12:6-7

God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken…God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was.

Gen. 1:26,31

 

 

We zijn het werk van God, hij heeft ons geschapen in Christus Jezus om het goede werk te doen


dat hij heeft voorbereid. Ef. 2:10

… wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos Lam. 1 Petr. 1:18-19

Kan een moeder haar kleine kind vergeten en niet van haar eigen zoon houden? Ook al zou dat kunnen, ……………  Kijk maar, Ik heb uw naam in mijn handpalm gekerfd. Jes. 49:15-16

 

Laat ………………. in zijn waarde. Houd van allen… 1 Petr. 2:17

 

Deze week zal ik een extra portie waardering schenken aan

 

………………

 

3.IK   ANDEREN ZOALS JEZUS MIJ  

 

Ik ben het Die terwille van Mijzelf uw zonden wegdoe en er nooit meer aan zal denken. Jes. 43:25

 

Al voordat Hij de wereld maakte, heeft God ons uitgekozen; ons die één met Christus zijn. Wij zouden alleen van Hèm zijn en volmaakt voor Hem staan. Ef. 1:4

 

Voor hen dus die in Christus Jezus zijn, bestaat er nu geen vonnis meer. Rom. 8:1

Want als de Geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn Geest, die in u leeft. Rom. 8:11

 

Verdraag en vergeef  elkaar als iemand iets tegen u heeft. Volg hierin het voorbeeld van Christus, Die u zonder meer vergeven heeft.  Waar het op aankomt, is dat u zich laat leiden door de liefde. Col. 3:13-14

 

Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden. Luk. 6:32

 

Deze week zal ik een extra portie vergeving schenken aan ……………………

 

Vragen ter overdenking:

 

  1. In welke mate mate zijn christenen voorbeelden van het ”liefhebben van elkaar” in deze wereld?
  2. Noem eens enkele positieve voorbeelden uit je eigen leven waarin je liefde van broeders/ zusters hebt ervaren.
  3. Hoe kun je er blijk van geven dat je anderen aanvaardt naar het voorbeeld van Christus? Zelfde vraag ten aanzien van ‘waardeert’ en ‘vergeeft’.
  4. Deel iets over hoe jijzelf de aanvaarding, de waardering en de vergeving van Christus t.o.v. jou hebt ontdekt. En hoe je die nu beleeft.
  5. Deel iets over wat God op je hart legt om dit in de praktijk te gaan brengen.

 

www.janbaan.info