Zondag 3 januari 2021, spreker Dineke van der Meer, zangleider Arie van Nieuwkerk en dienstleider Judith de Mik

Zo aan het begin van het nieuwe jaar wensen we elkaar het goede toe! Geluk, liefde, werk, goede vriendschappen. Een goede gezondheid staat vaak bovenaan het lijstje van datgene wat we elkaar toewensen. Is iemand iets goeds toewensen hetzelfde als iemand zegenen? Maar wat als je dan ziek wordt, heb je dan Gods zegen gemist? Wie mogen er eigenlijk zegenen en wat doet zegenen? Zomaar een paar vragen die bij je kunnen opkomen. Ik vind het mooi om daar aan het begin van het nieuwe jaar eens bij stil te staan. We lezen er veel over in de bijbel.
De bekendste zegen is waarschijnlijk die uit Numeri 6  vers 24- 26: “De HEERE zegene u en behoede u! De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig! De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede!”
Deze wil ik jullie alvast meegeven voor 2021!