Blik-semactie
is de slogan van de 11e blikkeninzameling
voor voedselbank Westland. We nodigen u
uit om ook deze keer met de actie “Blik-sem
actie” mee te doen. Het is natuurlijk jammer
dat de conservenblikkenactie meer dan ooit nodig is, maar wél een compliment waard dat er
elk jaar zoveel mensen aan de actie meedoen en conservenblikken willen geven.
Stichting Voedselbank Westland wil de verspilling van voedsel tegengaan en een bijdrage
leveren aan de bestrijding van armoede door gratis voedselpakketten uit te delen aan mensen
die dat tijdelijk nodig hebben. Zo’n 145 gezinnen ontvangen iedere week een pakket van de
voedselbank. Omdat de voedselbank uitsluitend met vrijwilligers werkt, zijn er geen personeels-
kosten. De kosten van energie (voor de koel- en vriescel) en van transport, drukken wel op de
begroting. U kunt de voedselbank ook steunen met een gift op bankrekeningnummer
NL15 RABO 0138.7601.28 t.n.v. Stichting Voedselbank Westland. Meer informatie vindt u op
www.voedselbankwestland.nl.
De voedselbank Westland is gevestigd in Naaldwijk en het werkterrein omvat de gehele ge-
meente Westland. De opbrengst van deze actie blijft dus in de buurt.
Wilt u een tas vullen met blikken groenten, fruit, vis en/of soep? Niet alleen blikken maar ook
alle andere houdbare producten zijn uiteraard welkom. Liever zo min mogelijk glazen potten.
Deze kunnen namelijk kapot gaan tijdens het transport.
We hopen van harte dat de inzamelingsactie van 2019 voor de voedselbank Westland weer
een groot succes wordt.
Het inleveren van de blikken kan als volgt:
• Zondag 3 november voorafgaand aan de ochtenddienst in de Uniekerk;
• Woensdag 6 november, voorafgaande aan de avonddienst, in de hal van de Dorpskerk;
• ’s Avonds tussen 4 en 10 november in de keuken van de Maranathakerk;
• Vrijdag 8 november van 19.30 tot 21.00 en zaterdag 9 november tussen 10.00 en 11.30 uur in
de Westerkerk;
• Zondag 10 november, voorafgaand aan de ochtenddienst in de hal van de Noorderbrug,
Dorpskerk, Nieuwe Rank en de Hoeksteen;
• Maandagavond 11 november tussen 19.00 en 19.30 kan er nog gebracht worden bij de
Noorderbrug. Op deze avond is dit tevens het verzamelpunt voor alle kerken om hier hun
spullen te brengen.

Alvast hartelijk dank namens de diaconale werkgroep en de stichting Voedselbank Westland.