Afronding boekjaar 2020 bij Kerkbeheer

Afgelopen week ontvingen we vanuit PKN landelijk het bericht, dat de door de Algemene kerkenraad op 10 juni 2021 goedgekeurde jaarrekening 2020 ook door de controlecommissie van de landelijke kerk is goedgekeurd. Als College van kerkrentmeesters (CvK) zijn wij daar natuurlijk blij mee. Op zo’n moment realiseren we ons ook, [...]

2021-07-16T09:58:43+01:0016 juli 2021|Financiën|

Voortgang projectgroepen toekomst De Brug en toekomst De Kiem

In de nieuwsbrieven van 26 november 2020 bent u geïnformeerd over de stand van zaken rondom de besluitvorming betreffende de toekomst van de zalencentra De Brug en De Kiem. Onlangs heeft Projectgroep Toekomst De Kiem haar rapport aangeboden aan het CvK, die het in haar vergadering van 25 mei jl. [...]

2021-06-03T18:34:45+01:003 juni 2021|Financiën|

Jaarrekening 2020 PGG en jaaroverzicht 2020 diaconie

De Jaarrekening 2020 van PGG en het jaaroverzicht 2020 van de diaconie is recent door de Algemene Kerkenraad goedgekeurd. Deze documenten kunt u vinden op onze website: www.pgsgravenzande.nl. Deze blijft hierop staan tot 28 juni 2021. Op maandag 14 juni 2021 bent u van 19.00 - 19.30 uur welkom in [...]

2021-06-01T18:50:08+01:001 juni 2021|Financiën|
Ga naar de bovenkant