Celebrate Recovery

Een Bijbels herstelprogramma

Laat God je de rust geven om te aanvaarden wat je niet kunt veranderen, maar ook de moed om te veranderen, wat je wél kunt veranderen.

Vraag je je af of je leven overeenkomt met hoe God het had bedoeld? Worstel je met problemen waar je alleen niet uitkomt? Zou je in een veilige omgeving willen praten over wat je bezighoudt?

De Nieuwe Rank is in 2014 met het programma Celebrate Recovery (CR) gestart. Een programma wat geen begin en geen eind kent, waardoor iedereen op zijn of haar tijd kan starten en ook weer eindigen. Iedereen die op bepaalde gebieden van zijn leven herstel nodig heeft, kan aan het programma deelnemen. CR helpt levenservaringen vanuit acht Bijbelse principes uit de Bergrede, uit te leggen en je in staat te stellen aan de hand van 12 stappen, je gebondenheid om te zetten in vrijheid.

Het ‘herstel’ kan nodig zijn voor huis-, tuin- en keuken problemen maar ook bevrijding van grotere problematiek is mogelijk. Vele mensen zijn je voorgegaan in het volgen van de wekelijkse bijeenkomsten. Het doorlopen van die stappen kost de deelnemer ongeveer 1 jaar. Celebrate Recovery betekent ‘Vier je herstel’.

Om het programma CR onder de aandacht te brengen is er een prekenserie gehouden die gebaseerd op de acht principes van de zaligsprekingen uit Mattheus 5:3-10.
Het acrostichon H-E-R-S-T-E-L-D, staat voor de acht stappen. Iedere stap hangt samen met één van de principes uit de zaligsprekingen, met uitzondering van stap 7.

1. Hoogmoed bekennen; zalig zijn de armen van geest
2. Erkennen dat God bestaat; Gelukkig de treurende want zij zullen getroost worden
3. Radicaal kiezen voor God; Gelukkig de zachtmoedige
4. Schuld belijden; Gelukkig wie zuiver van hart zijn
5. Toelaten van Gods wil; Gelukkig zijn zij wier grootste wens het is om Gods wil te doen
6. Evalueren van al mijn relaties; Gelukkig die barmhartig zijn voor anderen. Zalig de vredestichters.
7. Leven met God; door stille tijd met God wordt je in staat gesteld zelfonderzoek te verrichten, bijbel te lezen en te bidden.
8. Delen vanuit ervaring; Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden

De prekenserie was slechts een introductie op het programma. Het doorlopen van het programma gebeurt aan de hand van 24 thema’s verdeeld over 4 werkboekjes. Aan de hand van vragen ga je thuis aan de slag met het thema. Op de wekelijkse CR avonden is er, onder andere, gelegenheid om in een veilige omgeving je ervaringen die je naar aanleiding van je persoonlijke behandeling van de vragen hebt opgedaan, met elkaar te delen. De ervaring leert dat de meeste mensen ongeveer een jaar nodig hebben om het programma te doorlopen. Het tempo kun je zelf bepalen.

We eindigen elke CR avond met een hapje en een sapje, om nog even na te kunnen praten. Verder kun je kijken op de boekentafel en kennismaken met de mensen die Celebrate Recovery in ’s Gravenzande vorm zullen gaan geven.

Wij zien je komst tegemoet,
Het Celebrate Recovery team.

Zijn er nog vragen? Vul dan onderstaande formulier in.