De Westlandweek vindt dit jaar plaats van 7 t/m 14 september aanstaande. Deze week is bedoeld voor mensen met lichamelijke beperkingen, maar die niet geheel bedlegerig zijn en op geen andere wijze vakantie kunnen genieten. De vakantie is geheel verzorgd. Het Roosevelt Paviljoen ligt in de Doornse bossen waar rust en natuur de basis vormen voor een ontspannen vakantie. Een enthousiast team van vrijwilligers staat klaar voor liefdevolle verzorging en persoonlijke aandacht. Er wordt een leuk programma samengesteld. Het is gebruikelijk dat een aantal diakenen de groep een dag bezoekt tijdens deze week en meehelpt bij de activiteiten. Op 11 september a.s. reizen de diakenen af naar Doorn om o.a. te helpen bij het rolstoelduwen.
Uw bijdrage voor het mogelijk maken van deze vakantieweek is van harte welkom!
U kunt dit werk financieel steunen door het in uw gebeden op te nemen en/of een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL55.RABO.0323.2402.16 t.n.v. Diaconie ’s-Gravenzande, o.v.v. Westlandweek Roosevelt Paviljoen. Met vriendelijke groet van uw diaconie.