• 1e collecte voor stichting Joy4Joep
  • 2e collecte voor kerkbeheer
  • 3e collecte voor het zendingsproject van familie Vogelaar in IndonesiĆ«

Beste gemeenteleden,

Joep Jonkers is door een val van de trap blijvend meervoudig beperkt geraakt. In 2012 is stichting Joy4Joep opgericht om zijn ouders Remi Jonkers en Suzanne de Quaasteniet financieel te ondersteunen in de zorg voor Joep. In het bijzonder als het zorg betreft die buiten de zorgverzekering of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning valt.
Stichting Joy4Joep vergoedt bijvoorbeeld (deels): helmen, aangepaste kleding, een regencape, een eigen tablet waarmee Joep met veel plezier o.a. kan beeldbellen met de CliniClowns. Maar ook wordt bijgedragen aan grotere projecten zoals een aangepaste badkamer, een rolstoelauto en de slaapkamer op de begane grond.

Joep is nu negen jaar en door alle steun kan hij dingen beleven, leren en van veel dingen genieten. Door zijn beperkingen op gebied van verstandelijk vermogen, visus, prikkelverwerking en zijn fysieke vermogens ervaart Joep dagelijks veel frustratie. We hopen het dagelijks leven voor hem zo vorm te geven dat hij regie en zelfstandigheid kan ervaren.

De corona pandemie heeft voor Joep veel onrust met zich meegebracht. De sluiting van school zorgde voor het wegvallen van structuur, iets dat Joep erg moeilijk vindt. Ook de logeerzorg en vakantie opvang was minimaal, waardoor het hele gezin een uitdagende tijd achter de rug heeft. En nog steeds heeft Joep veel moeite met wisselingen in zijn schema en activiteiten die hij graag doet nu niet kunnen. De stichting heeft bij kunnen dragen aan het thuisonderwijs van Joep, door geschikte spel en ontwikkelingsmaterialen te financieren.

We zijn heel dankbaar voor de steun die we ontvangen vanuit de Nieuwe Rank. We willen u bij voorbaat danken voor uw gift via de collecte op 4 april.
Voor meer informatie bent u welkom op www.joy4joep.nl of kijk op Facebook!