Het Hospice Beukenrode in Naaldwijk is eind 2012 aan de Dijkweg in Naaldwijk gerealiseerd. Het biedt aan mensen die niet in staat zijn om de laatste dagen van hun leven thuis door te brengen, een warme plek. Het is gebleken dat het Hospice in een behoefte voorziet en daaraan wil de diaconie ook dit jaar weer bijdragen. Door de fusie met TerminuZ is Beukenrode hét loket voor palliatieve zorg. De opgeleide en gemotiveerde vrijwilligers van Beukenrode geven tijd, aandacht en ondersteuning aan de ernstig zieke en zijn of haar familie. Meer informatie vindt u op www.hospiceregiowestland.nl.

U kunt dit werk financieel steunen door het in uw gebeden op te nemen en/of een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL55.RABO.0323.2402.16 t.n.v. Diaconie ’s-Gravenzande, o.v.v. Hospice Beukenrode.

Kijk ook eens op de website van PG ’s-Gravenzande: www.pgsgravenzande.nl tabblad Diaconie voor al het diaconale nieuws. Met vriendelijke groet van uw diaconie.