Het Streekverband De Tien is de groep van 10 Westlandse diaconieën. De aangesloten kerken zamelen elk jaar geld in voor zes projecten, waaronder de stichting Westland4Gambia. Er is nagenoeg geen tandzorg in Gambia en met name voor kinderen is een gezond gebit van groot belang. Schade en pijn aan gebitten van kinderen belemmert hen tijdens het opgroeien. Kinderen eten, spelen, slapen en leren slecht als ze klachten aan hun gebit hebben. Sommige kinderen lopen jarenlang met een ontsteking in hun mond. Daardoor lopen ze achterstanden op die ze nooit meer kunnen inhalen. Vanaf 2013 bezoekt een mobiele praktijk met een Oral Health Worker en assistent scholen. Er wordt voorlichting gegeven, er worden tandenborstels en tandpasta uitgedeeld en controles uitgevoerd. Verder wil Westland4Gambia de komende jaren ook lokale mensen opleiden tot Oral Health Worker of assistent. Ook is een wens de vaste praktijk in de toekomst uit te breiden. Dit alles om de tandzorg in Gambia te verbeteren. Meer informatie: www.westland4gambia.nl
U kunt dit werk financieel steunen door het in uw gebeden op te nemen en/of een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL55.RABO.0323.2402.16 t.n.v. Diaconie ’s-Gravenzande, o.v.v. De Tien-Westland4Gambia. De QR code en de presentatie over het collectedoel kunt u ook vinden op de website van PG ’s-Gravenzande, link Diaconie. Met vriendelijke groet van uw diaconie.