De stichting is in augustus 2004 opgericht en financiert kleinschalige projecten in Kenia, in Kwale County, de kuststrook tussen Mombasa en Tanzania. Sinds 2004 zijn er meer dan 50 waterputten en latrines overgedragen aan scholen en dorpsgemeenschappen. East African Care werkt aan vaste projecten maar daarnaast helpen zij waar nodig, soms met het opknappen van huizen of het betalen van medicijnen en ziekenhuisrekeningen. Projecten zijn o.a. de Kinondo Care Farm; hiermee worden jongeren geholpen die de lagere school hebben afgemaakt maar te weinig punten hadden voor de middelbare school. Ook is er het schoolproject; de kinderen die via dit onderwijsproject naar school gaan zijn wees of komen uit een arm gezin. De leeftijd ligt tussen de 5 en 22 jaar. De kosten variëren van 300 euro (lagere school) tot 1000 euro per jaar (middelbare kostschool). Met het Kippen, koeien en geitenproject geeft EAC een koe of geit aan iemand die het hard nodig heeft. Een koe of geit in Kenia is een kostbaar bezit en betekent veel voor een gezin en is met name voor de kinderen een belangrijke bron van voedsel. Ook zorgt EAC voor onderhoud en upgraden van water en sanitatieprojecten. Voor meer informatie: www.eastafricancare.org

U kunt dit werk financieel steunen door het in uw gebeden op te nemen en/of een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL55.RABO.0323.2402.16 t.n.v. Diaconie ’s-Gravenzande, o.v.v. East African Care.

Op de website van PG ’s-Gravenzande: www.pgsgravenzande.nl tabblad Diaconie vindt u al het  diaconale nieuws. Met vriendelijke groet van uw diaconie.