A.s. zondag zijn er in de Noorderkerk, in de Dorpskerk en in De Kiem Kerk & School diensten. Voor deze diensten hebben de scholen zelf een collectedoel gekozen. In de Nieuwe Rank is de Kameleon te gast. Zij hebben gekozen voor het project ‘Een school voor Naigobya’ (een project van twee leerkrachten van de school). De diaconie zal de opbrengst uit de andere kerken evenredig verdelen over deze drie doelen.
U kunt dit werk financieel steunen door het in uw gebeden op te nemen of een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL55.RABO.0323.2402.16 t.n.v. Diaconie ’s-Gravenzande, o.v.v. één van de collectedoelen. Met vriendelijke groet van uw diaconie.