Stichting Hoop voor Albanië

De Stichting Hoop voor Albanië is in het Westland goed bekend van allerlei acties. Albanië is een land met enorme armoede. In het bijzonder voor de zwakken in de samenleving zoals gehandicapten, alleenstaanden, weduwen, wezen, verslaafden en daklozen zijn weinig of geen voorzieningen. Deze doelgroep is vaak niet geïntegreerd in de samenleving en heeft/krijgt weinig kansen om een menswaardig bestaan te leiden. De stichting Hoop voor Albanië heeft zich als doel gesteld: het bevorderen van het materiële en geestelijke welzijn van het Albanese volk en het verbeteren van hun levensomstandigheden. Zij werken vanuit een christelijke levensvisie, maar maken geen onderscheid tussen ras of geloof. De stichting verzendt kleding, huisraad, schoolmateriaal, medisch materiaal, voedsel en christelijke literatuur; zij werken in Albanië samen met lokale hulpverleners en kerken, die heel goed aan kunnen geven waar hulp hard nodig is. Vaak distribueren zij zelf de materialen weer verder naar die plekken waar de nood het hoogst is. Voor meer informatie: www.hoopvooralbanië.nl
U kunt dit werk steunen door het in uw gebeden op te nemen en/of een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL55.RABO.0323.2402.16 t.n.v. Diaconie ’s-Gravenzande, o.v.v. Hoop voor Albanië.
Tijdens de (digitale) kerkdienst kunt u met uw smartphone via een QR code een bijdrage overmaken. De code en de informatie over het collectedoel kunt u ook vinden op de website van PG ’s-Gravenzande (www.pgsgravenzande.nl) link Diaconie.