1 collecte: Oost-Europa Commissie Maasdijk
2 collecte: Kerkenwerk

Oost-Europa Commissie Maasdijk: Deze commissie ondersteunt hulpprojecten in Oekraïne en Roemenië en op kleine schaal landbouwprojecten. Ruim 20 jaar geleden is deze commissie opgezet om de allerarmsten in Oost-Europa te helpen. In die jaren zijn er heel wat (vracht)auto’s oostwaarts vertrokken. Met allerhande hulpgoederen: van complete maaidorsers tot kleding en van noodvoedsel tot boogkassen. In Roemenië wordt een kinderdorp financieel ondersteund en een vrouwencommissie (vrouwen vangen na schooltijd kinderen op met een maaltijd en helpen met huiswerk). In Oekraïne steunt de commissie enkele projecten van dominee Sandor Kovacs (een kleinschalig landbouwproject, een kerkkamp en een gaarkeuken). Meer informatie: www.pgmaasdijk.nl/oosteuropacommissie

U kunt dit werk steunen door het in uw gebeden op te nemen en/of een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL55.RABO.0323.2402.16 ten name van Diaconie ’s-Gravenzande, onder vermelding van Oost Europa Commissie Maasdijk.

Met vriendelijke groet van uw diaconie.