• 1e collecte voor Streekverband De Tien-Westland4Gambia
  • 2e collecte voor Kerkbeheer

Het Streekverband De Tien bestaat uit de 10 Westlandse diaconieën. De aangesloten kerken zamelen elk jaar geld in voor zes projecten, waaronder de stichting Westland4Gambia. Er is nagenoeg geen tandzorg in Gambia en met name voor kinderen is een gezond gebit van groot belang. Schade en pijn aan gebitten van kinderen belemmert hen tijdens het opgroeien. Kinderen eten, spelen, slapen en leren slecht als ze klachten aan hun gebit hebben. Vanaf 2013 bezoekt een mobiele praktijk met een Oral Health Worker en assistent scholen. Er wordt voorlichting gegeven, er worden tandenborstels en tandpasta uitgedeeld en controles uitgevoerd. Verder wil Westland4Gambia de komende jaren ook lokale mensen opleiden tot Oral Health Worker of assistent. Ook is een wens de vaste praktijk in de toekomst uit te breiden. Dit alles om de tandzorg in Gambia te verbeteren. Meer informatie: www.westland4gambia.nl

U kunt dit werk steunen door het op te nemen in uw gebed en/of een bijdrage over te maken via www.denieuwerank.nl/collecte