• 1e collecte stichting leren van elkaar- Peru
  • 2e collecte kerkenwerk
  • 3e collecte zendingswerk Erik en Cristy van Oosten in de VS en Brazilië

De stichting Leren van elkaar faciliteert de uitvoering van projecten, die de kwaliteit van leven van grote groepen arme Peruaanse boerenfamilies duurzaam verbeteren. ‘Leren van de Besten’ is hierbij het centrale thema. Men maakt gebruik van de Pachamama Raymi methode, waarbij de doelgroep wordt gemotiveerd om deel te nemen aan wedstrijden waardoor zelfwerkzaamheid wordt gestimuleerd. In de periode september 2007 tot en met februari 2019 zijn drie projecten uitgevoerd. Tijdens die projecten is ruim 4.000 families, oftewel 22.000 mannen vrouwen en kinderen, de gelegenheid geboden om hun kwaliteit van leven drastisch te verbeteren. Meer informatie: www.stichtinglerenvanelkaar.nl. U kunt dit werk steunen door het in uw gebeden op te nemen en/of een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL55.RABO.0323.2402.16 t.n.v. Diaconie ’s-Gravenzande, o.v.v. Leren van Elkaar.