1e collecte voor Stichting Babyspullen

2e collecte voor kerkenwerk

In maart 2012 zijn twee initiatiefnemers gestart met de Stichting Babyspullen. Hiermee creëerden ze een plek waar gebruikte en nieuwe babyspullen worden verzameld voor (aanstaande) ouders die het financieel moeilijk hebben. Een voor Nederland nieuw initiatief. Inmiddels hebben bijna 300 vrijwilligers zich aangesloten bij de stichting en is er een breed netwerk van partners ontstaan. De stichting verstrekt ondertussen jaarlijks meer dan 5.000 gratis babystartpakketten aan (aanstaande) ouders in Nederland die het financieel moeilijk hebben. De stichting wil de effecten van armoede op baby’s en jonge kinderen verminderen. We zamelen landelijk gebruikte en nieuwe babyspullen in en maken daar babystartpakketten van. Deze pakketten worden via diverse instanties gratis verstrekt aan (aanstaande) ouders in Nederland die het financieel moeilijk hebben.

U kunt dit werk steunen door het in uw gebeden op te nemen en/of een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL55.RABO.0323.2402.16 t.n.v. Diaconie ’s-Gravenzande, o.v.v. Stichting Babyspullen. Met vriendelijke groet van uw diaconie.