De Stichting Jarikin is één van de projecten die financieel worden gesteund door het Streekverband De Tien. Deze stichting is al bijna 25 jaar actief in Haïti en richt zich vooral op scholing, zowel basisonderwijs als beroepsonderwijs, maar ook voedsel en onderdak. Haïti is het armste land op het westelijk halfrond en één van de armste landen ter wereld. Door decennia van geweld, onrust en natuurrampen kent het land nauwelijks enige economische ontwikkeling. De kloof tussen arm en rijk is enorm. Er is een hoog percentage kinderarbeid: ruim vierhonderdduizend kinderen. Er heerst een zeer hoge werkloosheid van meer dan 50 procent. Ongeveer 80% van de bevolking leeft beneden de armoedegrens. Na de aardbeving in 2010 is de steun door de stichting aan de kansarme bevolking aanzienlijk toegenomen. De visie van stichting Jarikin is dat het de jongeren zijn die Haïti uiteindelijk vooruit moeten helpen. Onderwijs helpt in dat proces naar onafhankelijkheid en zelfwerkzaamheid. Alles gericht op een betere toekomst voor de bevolking van Haïti. U kunt dit werk steunen door het in uw gebeden op te nemen en/of een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL55.RABO.0323.2402.16 t.n.v. Diaconie ’s-Gravenzande, o.v.v. Streekverband De Tien. Met vriendelijke groet van uw diaconie.