• 1e collecte voor Zending – Philemon Project
  • 2e collecte voor kerkenwerk

Philemon project.

Beste gemeente,

Allereerst, hartelijk groeten uit Beiroet en ten tweede, hartelijk bedankt voor uw meeleven en gebed. Het is altijd bemoedigend om te horen vanuit verschillende plekken in het land.

Mijn naam is Heleen van den Berg en ik mag namens de GZB werken bij GROW (de peuteropvang van het Philemon Project) in Beiroet.

Zoals u wellicht weet, heeft er ruim twee maanden geleden een verschrikkelijke explosie plaatsgevonden die een groot deel van de stad in puin heeft gelegd. De kracht van de explosie was niet te bevatten. Nog steeds als ik langs het havengebied rijd, kan ik me niet voorstellen hoe afschuwelijk het moet zijn geweest voor de mensen die daar op dat moment waren. De explosie kwam bovenop al bestaande crisissen: revolutie, geen (stabiele) regering, economische crisis en ook grote coronaproblemen. Dit is ook de peuteropvang niet voorbijgegaan. We zijn nu gesloten maar hebben het contact met de kinderen en families vastgehouden. Het zijn bijna allemaal families in grote nood, die zeker nu zonder extra hulp niet kunnen overleven. We doen o.a. de volgende dingen : maandelijkse voedseluitdelingen (voedselbonnen of -pakketten), kledinguitdeling, mentale en pastorale ondersteuning en daarnaast ook huisbezoeken door de maatschappelijk werkster.

De schade aan het gebouw, door de explosie, was zo groot dat is besloten om een grondige verbouwing te doen. Die is op dit moment in volle gang.

Als team hebben we in de afgelopen maanden een intensieve onlinetraining gevolgd waardoor we meer kindgericht kunnen werken. Zo leren de kinderen op jonge leeftijd vaardigheden voor probleem- en conflicthantering, wat vaak afwezig is in hun thuissituatie en in het Libanese onderwijssysteem. Dit is echter heel belangrijk voor hun veiligheid en toekomst. We bidden dat de kinderen en families ervaren dat God hen ziet en dat Zijn liefde uitstijgt boven afkomst of economische status. Dat God het beste met hen voor heeft, omdat ze naar Zijn beeld geschapen zijn, ondanks de vaak moedeloze omstandigheden. En dat er hoop en toekomst is in Jezus.  Bidden jullie met ons mee?

Wilt u ons steunen ?

Een gift voor dit project is welkom t.n.v. GZB op rekening NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project LB.1.100.

Internet : GZB

Gods zegen

Heleen