• 1e collecte is voor de Diaconie
  • 2e collecte is voor het Kerkenwerk

Actueel nieuws over de diaconie kunt u vinden op de website van de PG ’s-Gravenzande: www.pgsgravenzande.nl, tabblad Diaconie. U vindt hier ook het nieuwe diaconaal bericht van februari/maart 2020. U kunt het werk van de diaconie steunen door het in uw gebeden op te nemen en/of een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL55.RABO.0323.2402.16 t.n.v. Diaconie ’s-Gravenzande.

Er is 1 link voor beide collectes. Achteraf zullen wij het bedrag naar rato verdelen. Klik op onderstaande button en u kunt digitaal geld overmaken.